HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội

Cập nhật ngày: 15/02/2020 | 17:23 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo BHXH tỉnh, các huyện, thành phố tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo, trải qua 25 năm hình thành, phát triển, BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ  liên quan đến các loại bảo hiểm cho người tham gia cũng như triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia. Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được đẩy mạnh, gắn với đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh, hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT. Tổ chức bộ máy BHXH các cấp được kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT…

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 15,77 triệu người tham gia BHXH (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 574.000 người; riêng trong năm 2019 đã phát triển mới trên 300.000 người, bằng cả 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện 2008-2018. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 13,429 triệu người (chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi). Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 85,945 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số), cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW…

Trong thời gian tiếp theo, BHXH Việt Nam đã đặt ra 9 giải pháp trọng tâm, với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, toàn ngành BHXH tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP (theo các lộ trình đến năm 2020, 2021, 2025, 2030); phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phát triển BHXH phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện tốt chính sách BHXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội nói chung và BHXH, BHYT nói riêng, thời gian tới, BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách BHXH.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam vì có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Tuệ An

839
Viết bình luận mới