HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
 • Tăng cường thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước
 • 10:31 17/04/2017
 • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 599-CV/TU ngày 11/4/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Dân vận khéo" năm 2017 và Công văn số 600-CV/TU ngày 12/4/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1892/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước.
 • 84 phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng
 • 08:37 28/03/2017
 • Sở Giao thông - Vận tải vừa có Công văn số 658/SGTVT-VT về việc thông báo số lượng, danh sách các phương tiện giao thông đường bộ (xe ô tô) hết niên hạn sử dụng và phương tiện quá hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
 • Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
 • 09:31 09/03/2017
 • Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 972 ngày 2/3/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CTTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
 • Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa, công bố công khai thủ tục hành chính
 • 09:28 01/03/2017
 • Để thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 718/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Thăm dò ý kiến

Một số địa phương trong tỉnh Đắk Nông đã ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, theo bạn việc làm này như thế nào?