HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
 • Đẩy mạnh triển khai công tác dân vận của cơ quan nhà nước
 • 09:11 19/04/2018
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 1613/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh (Kết luận số 114).
 • Triển khai thực hiện Kết luận số 275-KL/TU ngày 6/3/208 của Tỉnh ủy
 • 10:09 26/03/2018
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân năm 2018. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức thành 2 đoàn công tác, mỗi đoàn gồm 16 đại biểu, trong đó có 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị.
 • Đắk Nông tập trung nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công
 • 10:53 18/01/2018
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2018. Kế hoạch này nhằm tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần kiểm soát tham nhũng, giảm phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính…
 • Tuyệt đối không để hộ gia đình, người dân nào thiếu đói, không có tết
 • 08:16 16/01/2018
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 27 về việc tổ chức tết năm 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết 2018; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
 • Quy định thời gian lập dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã
 • 09:10 04/01/2018
 • UBND tỉnh vừa có Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định thời gian lập dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp.
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?