HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
  • Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
  • 09:14 19/09/2017
  • Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ thị yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện.
  • Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
  • 08:28 22/08/2017
  • Ngày 18/8, UBND tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1352/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 5/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).
  • Nâng cao hiệu quả công việc để hỗ trợ doanh nghiệp
  • 10:53 21/07/2017
  • Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản số 3797/UBND-KTKH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Thăm dò ý kiến

Bắt đầu vào năm học mới, nhiều phụ huynh lại băn khoăn về các khoản thu, chi ở các trường học. Bạn có thắc mắc, hay quan tâm đến các khoản thu thêm ở các trường học hiện nay hay không?