HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Triển khai thực hiện Kết luận số 275-KL/TU ngày 6/3/208 của Tỉnh ủy
 • 10:09 26/03/2018
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân năm 2018. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức thành 2 đoàn công tác, mỗi đoàn gồm 16 đại biểu, trong đó có 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị.
 • Đắk Nông tập trung nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công
 • 10:53 18/01/2018
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2018. Kế hoạch này nhằm tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần kiểm soát tham nhũng, giảm phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính…
 • Tuyệt đối không để hộ gia đình, người dân nào thiếu đói, không có tết
 • 08:16 16/01/2018
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 27 về việc tổ chức tết năm 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết 2018; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
 • Quy định thời gian lập dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã
 • 09:10 04/01/2018
 • UBND tỉnh vừa có Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định thời gian lập dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp.