HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục
 • 15:02 28/11/2017
 • Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn vừa ký văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, các đia phương về việc chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
 • Đưa năng lực công nghệ sinh học của Đắk Nông đạt trung bình cả nước
 • 11:36 22/11/2017
 • Đó là một trong những mục tiêu của đề án triển khai các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng ký ngày 21/11.
 • Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
 • 09:14 19/09/2017
 • Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ thị yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện.
 • Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
 • 08:28 22/08/2017
 • Ngày 18/8, UBND tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1352/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 5/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).