HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nâng cao hiệu quả công việc để hỗ trợ doanh nghiệp
  • 10:53 21/07/2017
  • Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản số 3797/UBND-KTKH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.
  • Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ
  • 08:33 18/07/2017
  • UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 3608/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ của Liên Hợp Quốc.
  • Tăng cường công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
  • 08:32 18/07/2017
  • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 3607/UBND-KGVX về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.