HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tăng cường thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước
  • 10:31 17/04/2017
  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 599-CV/TU ngày 11/4/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Dân vận khéo" năm 2017 và Công văn số 600-CV/TU ngày 12/4/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1892/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước.
  • 84 phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng
  • 08:37 28/03/2017
  • Sở Giao thông - Vận tải vừa có Công văn số 658/SGTVT-VT về việc thông báo số lượng, danh sách các phương tiện giao thông đường bộ (xe ô tô) hết niên hạn sử dụng và phương tiện quá hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.