HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
 • 09:31 09/03/2017
 • Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 972 ngày 2/3/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CTTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
 • Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa, công bố công khai thủ tục hành chính
 • 09:28 01/03/2017
 • Để thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 718/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 • Tăng cường vai trò của người đứng đầu với công tác cải cách thủ tục hành chính
 • 09:29 27/02/2017
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn 713/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg và Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đơn giản hóa thủ tục cải cách hành chính.
 • Bãi bỏ 4 văn bản pháp luật không còn phù hợp
 • 08:50 09/02/2017
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND để bãi bỏ 4 văn bản quy phạm pháp luật (do UBND tỉnh ban hành từ năm 2014 trở về trước) vì không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.