HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Gần 17 tỷ đồng thực hiện phòng, chống dịch long móng lở mồm giai đoạn 2017-2020
 • 10:19 10/01/2017
 • Nhằm ngăn chặn dịch lở mồm long móng gia súc phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi do dịch bệnh gây ra, ngày 4/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020.
 • UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
 • 10:04 04/01/2017
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định số 2399/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Nội dung gồm: Tổ chức xây dựng năng lực cho hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm chất lượng xây dựng, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính...
 • Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng, Quốc hội và HĐND tỉnh
 • 10:00 04/01/2017
 • Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020.
 • Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
 • 10:07 27/12/2016
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 6827/UBND-KTKH yêu cầu Sở Công thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp (Chỉ thị 30); Công văn số 4988/UBND-CNXD ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.