HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Để ổn định dân cư trên địa bàn 2 xã Đắk Ngo và Quảng Trực (Tuy Đức)
  • 09:15 10/10/2016
  • Để thực hiện ổn định dân cư trên địa bàn xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực (Tuy Đức), UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 5162/UBND-NN yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Tuy Đức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 84/TB-UBND ngày 19/8/2016 và Thông báo số 90/TB-UBND ngày 1/9/2016 của UBND tỉnh.
  • Công bố danh mục mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh Đắk Nông năm 2017
  • 10:09 06/10/2016
  • Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1682/ QĐ-UBND về việc công bố danh mục mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung từ tháng 1/2017 cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, ban quản lý dự án …
  • Phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020
  • 13:55 03/10/2016
  • UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.