Công điện về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng

Cập nhật ngày: 19/09/2018 | 15:13 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng vừa ký Công điện số 05/CĐ-UBND về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các vụ phá rừng đều phải được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các đơn vị có liên quan; việc kiểm điểm, khắc phục hậu quả phải thực hiện quyết liệt, kịp thời. Các đơn vị chủ rừng, khi phát hiện phá rừng trên lâm phần quản lý, trong vòng 7 ngày làm việc phải chủ động, khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công điện yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ đề xuất của Chi cục Kiểm lâm về đánh giá tình hình quản lý, bảo vệ rừng của các ban quản lý rừng cộng đồng; tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê rừng đề xuất cấp thẩm quyền xử lý theo quy định; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) về kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp quyết liệt, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng. Nếu trên địa bàn để xảy ra tình trạng phá rừng mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời thì chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và bị xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo xử lý kỷ luật về trách nhiệm bảo vệ rừng đối với các ban quản lý rừng trực thuộc, UBND cấp xã…

Thùy Trang

2,439
Viết bình luận mới