HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đôn đốc triển khai thi hành luật Tiếp cận thông tin

Cập nhật ngày: 09/04/2018 | 09:23 GMT+7

Ngày 4/4, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn 1501/UBND-NC về đôn đốc việc triển khai thi hành luật Tiếp cận thông tin.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị, địa phương, bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 34 của luật Tiếp cận thông tin.

Các đơn vị, địa phương bố trí bộ phận hoặc cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị; căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho công dân bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ tra cứu…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm xây dựng báo cáo về tình hình triển khai thi hành luật Tiếp cận thông tin theo các nội dung nêu trên (tính từ ngày 6/4/2016 đến 6/4/2018) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/4/2018 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Bình Minh

1,467
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?