Phải xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để thủ tục hành chính quá hạn

Cập nhật ngày: 22/05/2018 | 08:08 GMT+7

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn 391/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chủ động, tập trung giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân bảo đảm thời gian theo quy định. Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn phải có văn bản xin lỗi gửi tổ chức, cá nhân.

Đối với các cơ quan, đơn vị được trang bị phần mềm “một cửa” điện tử phải kịp thời cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm; không để xảy ra tình trạng đã giải quyết hồ sơ nhưng chưa cập nhật trên phần mềm và ngược lại.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hành chính công theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi hồ sơ quá hạn của các sở, ban, ngành; định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời đăng tải công khai văn bản xin lỗi của các cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Bình Minh

1,346
Viết bình luận mới