HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai

Cập nhật ngày: 25/07/2018 | 10:01 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 369/KH-UBND, ngày 18/7/2018 về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2018-2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện, kinh phí tại chỗ và hậu cần tại chỗ gắn với nguyên tắc phòng ngừa hiệu quả, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

Toàn tỉnh tập trung triển khai song song hai biện pháp về phi công trình và công trình nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Về phi công trình, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành liên quan kiện toàn ban chỉ huy, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, thông tin, cảnh báo thiên tai kịp thời cho nhân dân.

Về biện pháp công trình, các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi; duy tu bảo dưỡng đường giao thông… Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị lập kế hoạch triển khai phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Hồng Thoan

868
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?