Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm

Cập nhật ngày: 14/11/2018 | 09:46 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1748/QĐ-UBND về quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Mục đích của việc đánh giá, xếp loại nhằm phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt động của các sở, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính nhà nước.

Theo quy định này, việc tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong năm theo các mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm đến 100 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75 điểm đến 89 điểm; hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 50 điểm đến 74 điểm; không hoàn thành nhiệm vụ có số điểm dưới 50 điểm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/11/2018 và thay thế Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh.

Thùy Dương

 

 

3,799
Viết bình luận mới