HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 14/03/2017 | 08:30 GMT+7

Ngày 9/3, UBND tỉnh Đắk Nông ra Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên trong các cơ quan hành chính, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và cấp huyện.

Theo đó, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức nói trên phải tuân thủ các nguyên tắc chung sau: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch.

Sau khi thống nhất trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và luân chuyển theo đúng thẩm quyền được phân cấp quản lý theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và luân chuyển phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đúng thẩm quyền và đúng quy trình, thủ tục. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có người đứng đầu, đề nghị cấp có thẩm quyền có trách nhiệm quyết định giao phụ trách hoặc giao quyền cơ quan, tổ chức, đơn vị đó cho đến khi bổ nhiệm người đứng đầu.

Phương Uyên

1,333
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?