HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường vai trò của người đứng đầu với công tác cải cách thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 27/02/2017 | 09:29 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn 713/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg và Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đơn giản hóa thủ tục cải cách hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá TTHC theo phạm vi quản lý hoặc thực hiện để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, bảo đảm hằng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ. Các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Các ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện thực hiện định kỳ đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn...

Bình Minh

1,421
Viết bình luận mới