HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 19/09/2018 | 09:23 GMT+7

Ngày 17/9, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông được áp dụng đối với 16 thủ tục thuộc 7 lĩnh vực, trong đó: Thủ tục hành chính cấp tỉnh có 11 thủ tục thuộc 5 lĩnh vực gồm: Lao động, thương binh và xã hội (5 thủ tục); công chứng (3 thủ tục); thú y (1 thủ tục); văn hóa cơ sở (1 thủ tục); dân số kế hoạch hóa gia đình (1 thủ tục). Thủ tục hành chính cấp huyện có 5 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực, gồm: Lĩnh vực chứng thực - hộ tịch (2 thủ tục); lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (2 thủ tục);  lĩnh vực đất đai (1 thủ tục).

Các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm: Sửa đổi, cắt giảm thời gian giải quyết; bãi bỏ hoặc đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính; sửa đổi, đơn giản hóa thành phần hồ sơ…

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt về các bộ, ngành có liên quan theo quy định.

Hoài An

2,204
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?