VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành chủ yếu về kinh tế, xã hội năm 2018

Cập nhật ngày: 31/01/2018 | 09:31 GMT+7

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ; Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 32/KH-UBND về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế, xã hội năm 2018.

Căn cứ vào mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phấn đấu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp như triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội; thúc đẩy việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, địa phương chú trọng bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển văn hóa, thể dục thể thao; đổi mới giáo dục đào tạo, tăng cường hiệu quả đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ.

Các giải pháp khác như quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ rừng, chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của khí hậu; Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường thông tin tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; Tăng cường hợp tác kinh tế, xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại cũng được đẩy mạnh thực hiện.

Bình Minh

1,772
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?