Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông

Cập nhật ngày: 27/06/2018 | 09:18 GMT+7

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 292/KH-UBND ban hành vào ngày 18/6 nhằm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, tỉnh Đắk Nông thể hiện ý chí, quyết tâm trong việc lấy con người làm trung tâm, xây dựng văn hóa ứng xử của người dân văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện, nhằm thu hút các nguồn khách tới tham quan, du lịch, đầu tư, làm việc, sinh sống, góp phần phát triển ngành du lịch nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thái độ ứng xử cho các cá nhân, tổ chức, tham gia hoạt động du lịch và cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch.

Cùng với phát động các chiến dịch ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, các ngành chức năng hàng năm thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động du lịch và có biện pháp nhắc nhở, khuyến cáo, xử phạt theo quy định đối với những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch của tỉnh; đồng thời thiết lập đường dây nóng xử lý các vấn đề liên quan đến du lịch.

Mạnh Hùng

2,524
Viết bình luận mới