HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH - Cần có sự quan tâm, phối hợp

Cập nhật ngày: 29/04/2017 | 14:06 GMT+7

Trong quá trình triển khai cũng còn không ít những khó khăn, hạn chế như hệ thống mạng, máy tính của một số đơn vị tham gia BHXH chưa được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu công việc. Nhiều đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, nhân lực am hiểu công nghệ thông tin chưa có, chưa thành thạo; các cấp lãnh đạo chưa quan tâm chỉ đạo thường xuyên…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm tự nguyện (BHTN), ngày 9/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH). BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện cùng với các phần mềm thực hiện giao dịch điện tử của ngành BHXH, của các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH (I-VAN). Đối với tỉnh Đắk Nông, ngày 9/2/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 620/UBND-CNXD về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH đã mang lại nhiều kết quả khả quan, với khoảng 70% số đơn vị đã cài đặt, thực hiện giao dịch điện tử, góp phần vào công tác tác cải cách hành chính của tỉnh và của ngành BHXH.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng còn không ít những khó khăn, hạn chế như hệ thống mạng, máy tính của một số đơn vị tham gia BHXH chưa được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu công việc. Nhiều đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, nhân lực am hiểu công nghệ thông tin chưa có, chưa thành thạo; các cấp lãnh đạo chưa quan tâm chỉ đạo thường xuyên…

Nhằm bảo đảm phù hợp với chính sách của nhà nước về phát triển công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT, BHTN; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN.

Đồng thời, để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH của đơn vị sử dụng lao động xuống còn 45 giờ/năm, tiến tới 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh, ngành BHXH đã tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác cài đặt, hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, đồng thời báo cáo cấp trên chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của hệ thống ngành BHXH, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao về thực hiện giao dịch điện tử. Các đơn vị sử dụng lao động cần phải tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin (như hệ thống mạng, máy tính, chữ ký số,…), ổn định, đào tạo công nghệ thông tin cho nhân viên làm công tác BHXH, BHYT phù hợp với tình hình mới, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc triển khai giao dịch điện tử.

Lê Đồng Cung

820
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?