• Bộ Công thương trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 160/BCT-KH ngày 08/3/2020
 • 16:05 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông có ý kiến: Cử tri đánh giá công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua được tăng cường. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, cũng như một số mặt hàng nhập lậu, trốn thuế, hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện trên thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, kiếm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh vi phạm.
 • Bộ Công thương trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 167/BCT-KH ngày 08/01/2020
 • 16:04 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh về việc di dời đường dây điện cao thế 500 KV ra khỏi trung tâm thành phố Gia Nghĩa - tỉnh lỵ của Đắk Nông đã lâu nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Trong khi đó, hiện nay do tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa nhanh nên nhiều khu dân cư, cơ sở kinh tế - xã hội hình thành gần đường dây này nên rất nguy hiểm, dễ xảy ra mất an toàn cho cả người dân và lưới điện. Vì vậy, cử tri kiến nghị nhanh chóng thực hiện công việc di dời này đế vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện để phát triển đô thị nói riêng và phát triên kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.
 • Bộ Công thương trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 160/BCT-KH ngày 08/3/2020
 • 16:04 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Năm 2009, thủy điện Buôn Tua Srah đi vào hoạt động thì vùng hạ lưu như Quảng Phú, Đức Xuyên, Đắk Nang... khi thủy điện xả nước ảnh hưởng đến dòng chảy gâỵ ra ngập úng, sạt lở mất rất nhiều đất ở vùng hạ lưu. Công ty thủy điện cũng đã đền bù, hỗ trợ cho người dân bị mất đất nhưng phương án đền bù, hỗ trợ chỉ là phương án tạm thời, tính khả thi không cao, vì: đền bù theo kiểu nhỏ giọt, ngập đến đâu, sạt lở đến đâu đền bù đến đó. Người dân nhận tiền đền bù theo kiểu nhỏ lẻ về không sử dụng vào mục đích lớn, sau này sẽ ảnh hưởng về kinh tế, đất tái sản xuất. Cử tri kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan nhanh chóng phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như có phương án khắc phục tình trạng sạt lở khi xả nước vận hành nhà máy.
 • Bộ Công thương trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 6744/BCT-KH ngày 12/9/2019
 • 16:03 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Do điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển nên nhu cầu sử dụng điện tối thiểu của các hộ gia đình phần lớn đã vượt định mức 50 kWh/hộ tháng; do đó, cử tri kiến nghị Quy định về cơ cấu giá điện bán lẻ đang áp dụng hiện nay và tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ gia đình nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội từ mức 30 kWh/hộ tháng lên mức phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vừa đảm bảo nhu cầu phát triển sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị đưa đối tượng hộ gia đình chính sách người có công vào diện hỗ trợ tiền điện nêu trên.
 • Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 7973/BGTVT-KCHT ngày 26/8/2019
 • 16:02 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Quốc lộ 14 đoạn từ ngã 3 thôn Tân Phú và đoạn từ Km 199 đến ngã ba cây xăng đường vào Bon Bù Sê Rê I, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp do không có hệ thống thoát nước nên vào mùa mưa gây ngập úng, người dân đi lại rất khó khăn, thường xuyên gây tại nạn. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này an toàn giao thông và thuận tiện khi người dân tham gia giao thông.
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 880/LDTBXH-VP ngày 13/3/2020
 • 16:01 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông có các kiến nghị: Xem xét nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (270.000 đồng) tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định: 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đổi tượng bảo trợ xã hội. Vì thực tế hiện nay, mức trợ cấp này là rất thấp (tùy từng đối tượng mà mức trợ cấp hàng tháng là 270.000, 405.000, 540.000, 675.000, 810.000 đồng), đặc biệt là các đối tượng người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng,... điều kiện sống hết sức khó khăn.
 • Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 2716/BGTVT-KCHT ngày 24/3/2020
 • 16:01 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Quốc lộ 28 nối dài (trước đậy là Tỉnh lộ 4) đi qua các địa phương trong tỉnh, năm 2011 đã giải tỏa hành lang đền bù, hỗ trợ cây trồng, vật kiến trúc từ tim đường vào 15m; đến năm 2015, có chủ trương quy hoạch hành lang ra là 22,5m nhưng đến nay chưa hỗ trợ, đền bù cây trồng, vật kiến trúc cho người dân.
 • Bộ Nội vụ trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 936/BNV-CQDP ngày 25/02/2020
 • 16:00 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc ban hành các chính sách hợp lý đối với cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở cấp xã, thôn, đặc biệt là các chính sách về chế độ, chính sách phụ cấp (hiện đang hưởng mức trợ cấp thấp) để họ yên tâm làm việc. Vì theo quy định hiện nay thì số lượng cán bộ bán chuyên trách ở một đơn vị cấp xã cũng như thôn, bon, tổ dân phố giảm, một người phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, do đó thời gian họ thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn nên với mức phụ cấp hiện nay không đảm bảo cho họ làm việc.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 229/BNN- VPĐP ngày 07/01/2020
 • 15:58 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cử tri kiến nghị việc ban hành các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020, đề nghị Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, nghiên cứu ban hành, quy định theo hướng đưa ra các chỉ tiêu, định hướng chung trong việc thực hiện các nội dung cho các vùng, miền; còn việc ban hành tiêu chí cụ thể để thực hiện thì nên giao cho các địa phương tự nghiên cứu ban hành đế phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế tại địa phương, đồng thời sẽ khơi dậy được sự sáng tạo và giữ gìn, phát huy được những nét đặc trưng, bản sắc riêng của từng vùng miền, từng dân tộc tại địa phương.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 1929/BTNMT-PC ngày 09/4/2020
 • 15:56 22/06/2020
 • Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Cử tri đánh giá thực trạng công tác quản lý tài nguyên môi trường, đặc biệt là ở vùng tiếp giáp giữa các địa phương còn nhiều bất cập, lỏng lẻo, việc khai thác khoáng sản bừa bãi ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sự phát triển bền vững của đất nước. Cử tri kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết hơn nữa đối với những địa phương và các cá nhân có liên quan để có giải pháp căn cơ trong xử lý vấn nạn trên.