Bảo đảm thực hiện nghiêm về cách ly phòng, chống dịch

Cập nhật ngày: 05/08/2021 | 09:20 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Sáng 4/8, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn hỏa tốc số 4188 về việc thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung và tại nhà trong phòng, chống Covid-19.

Phải bảo đảm thực hiện nghiêm, đúng quy định về cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Để tránh nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung và cộng đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện quản lý nghiêm và chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung và tại nhà ở địa phương theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các đơn vị, địa phương thường xuyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện cách ly theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung và lây nhiễm ra cộng đồng, gia đình đối với cách ly y tế tại nhà.

Đối với các khu cách ly tập trung, các đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm việc giám sát chặt chẽ người được cách ly như phải có đủ camera để giám sát và được hoạt động liên tục.
Đối với cách ly y tế tại nhà, phải tổ chức thẩm định bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất, nếu không thì buộc phải chấp hành cách ly tập trung. Người dân phải ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

Chính quyền cơ sở, tổ Covid cộng đồng tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm, đúng quy định về cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngô Đồng

924
Viết bình luận mới