HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
 • Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng
 • 16:03 12/11/2017
 • Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1735/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.
 • Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng
 • 06:34 28/10/2017
 • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.
 • 8 giải pháp phát huy hiệu quả dự án BOT giao thông
 • 08:27 26/10/2017
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
 • Tài liệu phục vụ Hội nghị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
 • 09:59 11/10/2017
 • Ngày 10/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.
 • Thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân
 • 13:47 07/10/2017
 • Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa ký Quyết định 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
 • Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW
 • 09:08 05/10/2017
 • Ngày 03/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 98/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?