• Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021
 • 16:00 01/03/2021
 • Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào; giáo viên công lập không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021.
 • Quy định mới về thi tuyển công chức
 • 08:42 03/12/2020
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.
 • Chế độ, chính sách đối với phạm nhân
 • 08:17 11/11/2020
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Trong đó, Nghị định quy định rõ chế độ, chính sách đối với phạm nhân.
 • Quy định về đối tượng, định lượng mua hàng miễn thuế
 • 08:39 07/10/2020
 • Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện và định lượng được mua hàng miễn thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.
 • Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
 • 08:36 01/10/2020
 • Phạt đến 100 triệu đồng nếu làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền biên giới; không chặn được tin nhắn rác có thể bị phạt tới 170 triệu đồng; giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp; bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
 • 07:55 05/08/2020
 • Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; quy định chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; quy định mới về thu phí điện tử không dừng; thêm 5 trường hợp được miễn lệ phí môn bài;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019
 • 08:36 03/12/2019
 • Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; HSSV được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng; bổ sung lý thuyết phòng, chống tác hại của rượu, bia khi thi bằng lái xe;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
 • 08:36 06/11/2019
 • Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.
 • Hướng xử lý cho người dân còn nợ tiền đất tái định cư
 • 08:56 01/11/2019
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019 sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) tại Nghị định số 45/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Nghị định này góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư.
 • Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
 • 08:58 10/10/2019
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019
 • 15:11 01/10/2019
 • Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT; rút ngắn thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an; cán bộ mầm non được học cách quản lý cảm xúc; lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài được vay ưu đãi tối đa 100% chi phí đóng theo hợp đồng; cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất bị phạt đến 50 triệu đồng… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019
 • 13:40 02/08/2019
 • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.
 • Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
 • 16:39 03/07/2019
 • Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.