HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

2 loại hình trường trung cấp nghề

Cập nhật ngày: 18/03/2017 | 06:43 GMT+7

Theo Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường trung cấp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trường trung cấp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường trung cấp trong Thông tư này được tổ chức theo các loại hình sau đây: Trường trung cấp công lập; trường trung cấp tư thục.

Cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập là cơ quan, tổ chức được giao quản lý trường trung cấp theo quy định của pháp luật, bao gồm: 1- Trường trung cấp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; 2- Trường trung cấp trực thuộc đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; 3- Trường trung cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 4- Trường trung cấp trực thuộc sở; 5- Trường trung cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp do hiệu trưởng ban hành theo quyết nghị của hội đồng trường đối với trường trung cấp công lập hoặc quyết nghị của hội đồng quản trị đối với trường trung cấp tư thục trên cơ sở cụ thể hóa các quy định tại Thông tư này, phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường, không trái với quy định của pháp luật có liên quan và được công bố công khai.

Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Tên trường, tên viết tắt (nếu có); mục tiêu và sứ mạng; nhiệm vụ, quyền hạn của trường; tổ chức các hoạt động đào tạo; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản lý của trường; tài chính và tài sản; quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp, gia đình và xã hội; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Thông tư nêu rõ, quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp sau khi ban hành phải được công bố công khai trong toàn trường, trên trang thông tin điện tử của trường (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm gửi các cơ quan sau đây: Cơ quan chủ quản trường đối với trường trung cấp công lập; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường đặt trụ sở chính.

Cơ cấu tổ chức

Theo Thông tư, cơ cấu tổ chức của trường trung cấp gồm: 1- Hội đồng trường đối với trường trung cấp công lập, hội đồng quản trị đối với trường trung cấp tư thục; 2- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; 3- Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; 4- Các khoa, bộ môn; 5- Các hội đồng tư vấn; 6- Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

Nguồn chinhphu.vn

963
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?