HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Hoàn thành việc sắp xếp báo điện tử trước 2019

Cập nhật ngày: 11/08/2017 | 08:48 GMT+7

Bộ Thông tin - Truyền thông phải thực hiện việc sắp xếp các báo điện tử hoàn thành trước năm 2019. Đây là một nội dung trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa được ban hành.

Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện

Theo đó, Bộ Thông tin - Truyền thông khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo đúng những nội dung Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương khóa XI đã quyết định. Riêng lộ trình thực hiện sắp xếp các báo điện tử hoàn thành trước năm 2019.

Ngoài ra, Bộ Thông tin - Truyền thông căn cứ vào đề án quy hoạch đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương khóa XI quyết định để chủ động tiến hành sắp xếp trước các cơ quan báo chí trực thuộc bộ, các doanh nghiệp và các hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ trong năm 2017 để rút kinh nghiệm.

Cũng theo Nghị quyết, Bộ Tư pháp sẽ thẩm định đề án, trên cơ sở đó, Bộ Thông tin - Truyền thông tiếp thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2017.

Như vậy, theo đề án quy hoạch đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương khóa XI quyết định, sẽ có nhiều báo, tạp chí phải sắp xếp lại.

Cụ thể, đối với báo in, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 1 báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 1 tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Các sở, ngành không có báo in.

Mỗi tổ chức chính trị - xã hội trung ương có 1 báo in và 1 tạp chí in. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam có 1 báo in trực thuộc liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên.

Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có 1 báo in và 1 tạp chí in.

Mỗi tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có 1 tạp chí in.

Đối với báo điện tử, cơ quan, tổ chức được có báo in thì được xuất bản báo điện tử.

Các cơ quan, tổ chức dưới cấp bộ, ngành, tỉnh (cấp không được có báo in) mà đang có báo điện tử thì sắp xếp theo hướng chuyển cơ quan báo điện tử sang trực thuộc cấp bộ, ngành, tỉnh.

Các tổ chức, xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước chỉ có tạp chí điện tử, không có báo điện tử.

Các báo điện tử hiện có thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thì sắp xếp lại theo hướng thay đổi cơ quan chủ quản cho phù hợp với quy hoạch. 

Theo tuoitre.vn

460
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?