HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
 • 2 loại hình trường trung cấp nghề
 • 06:43 18/03/2017
 • Theo Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường trung cấp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trường trung cấp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 • Chính phủ ban hành nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
 • 09:08 16/03/2017
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Theo đó, việc công khai báo cáo tài chính nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: Phát hành ấn phẩm, niêm yết, đăng trên cổng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Thủ tướng yêu cầu chấm dứt nhận xe doanh nghiệp biếu, tặng
 • 08:48 14/03/2017
 • Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng.
 • Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
 • 09:31 09/03/2017
 • Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 972 ngày 2/3/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CTTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
 • 2 loại tổ chức hòa giải thương mại
 • 15:29 08/03/2017
 • Theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại gồm: Trung tâm hòa giải thương mại và Trung tâm trọng tài.
 • Quy định mới về miễn thuế đất nông nghiệp
 • 22:44 03/03/2017
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 • Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa, công bố công khai thủ tục hành chính
 • 09:28 01/03/2017
 • Để thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 718/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Thăm dò ý kiến

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông đến hết năm 2017 phải hoàn thành việc chuyển đổi sử dụng hơn 63.000 ha đất có nguồn gốc từ đất rừng, nhưng kế hoạch đạt rất thấp. Theo bạn đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc chuyển đổi chậm?