HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường
 • 07:24 11/08/2018
 • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
 • Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
 • 09:17 07/08/2018
 • Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức là cần thiết để khắc phục sự thiếu thống nhất về dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác quản lý trong hệ thống cơ quan nhà nước.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018
 • 08:37 02/08/2018
 • Quy định về kiểm dịch y tế đối với hàng hóa; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.
 • Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ
 • 08:35 02/08/2018
 • Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
 • Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
 • 08:21 31/07/2018
 • Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với 8 nhóm đối tượng, áp dụng từ ngày 1/7/2018.
 • Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 • 16:29 21/07/2018
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.