HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại và bảo vệ trẻ em
 • 08:50 01/06/2018
 • Ngày 30/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2549 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại và bảo vệ trẻ em. Theo đó, tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã đẩy mạnh các giải pháp nhằm phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo đảm các quyền của trẻ em theo quy định.
 • Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông
 • 07:12 27/05/2018
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông…
 • Quy định hạn mức khuyến mại
 • 07:11 27/05/2018
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.
 • Phải xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để thủ tục hành chính quá hạn
 • 08:08 22/05/2018
 • Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn 391/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chủ động, tập trung giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân bảo đảm thời gian theo quy định. Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn phải có văn bản xin lỗi gửi tổ chức, cá nhân.