HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Nghị định mới hướng dẫn tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018
 • 13:09 20/05/2018
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở cũ là 1.300.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 90.000 đồng từ ngày 1/7/2018.
 • Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • 07:18 20/05/2018
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
 • 08:21 11/05/2018
 • Phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
 • Đẩy mạnh triển khai công tác dân vận của cơ quan nhà nước
 • 09:11 19/04/2018
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 1613/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh (Kết luận số 114).
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018
 • 08:43 03/04/2018
 • Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định mới về tuyển sinh lớp 6;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018.
 • Triển khai thực hiện Kết luận số 275-KL/TU ngày 6/3/208 của Tỉnh ủy
 • 10:09 26/03/2018
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân năm 2018. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức thành 2 đoàn công tác, mỗi đoàn gồm 16 đại biểu, trong đó có 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị.
 • Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
 • 06:21 18/03/2018
 • Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này năm 2018.