Lấy ý kiến dự thảo tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức

Cập nhật ngày: 07/12/2016 | 08:43 GMT+7

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự thảo này được lấy ý kiến từ ngày 6/12/2016-6/2/2017.

Bộ Nội vụ khẳng định việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết. Theo phân tích của Bộ này, mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng được dùng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện từ ngày 1/5/2016 tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng này mới bằng 41,36% bình quân mức lương tối thiểu vùng năm 2016 (2.925.000 đồng/tháng) của khu vực doanh nghiệp và đạt 36,58% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu (3.308.000 đồng/tháng), dẫn đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Hơn nữa, Quốc hội đã ban hành Nhị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó quy định: “Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, tăng thêm khoảng 7% từ ngày 1 tháng 7 năm 2017”.

Dự thảo Nghị định quy định về đối tượng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại luật Cán bộ công chức năm 2008 và luật Viên chức năm 2010; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; người làm việc trong tổ chức cơ yếu và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Theo dự thảo, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ về nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017. Cụ thể, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2016 chuyển sang, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao và nguồn thu (nếu có).

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngoài khoản tiết kiệm nêu trên; sử dụng một phần nguồn thu của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương, không kể thu tiền sử dụng đất (bao gồm 50% tăng thu thực hiện so với dự toán thu năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ giao và 50% tăng thu dự toán năm 2017 so với dự toán thu năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao) và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang.

Ngân sách Trung ương bổ sung số thiếu đối với một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương nêu trên mà vẫn thiếu nguồn.

Nguồn dangcongsan.vn

2,600
Viết bình luận mới