Di tích lịch sử Bia Henri Maitre đang bị xuống cấp

Cập nhật ngày: 04/03/2020 | 09:08 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Di tích lịch sử Bia Henri Maitre, xã Đắk Búk So (Tuy Đức) được UBND tỉnh Đắk Nông xếp hạng cấp tỉnh theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND, ngày 24/12/2008. Di tích thuộc Di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’nông do N’Trang Lơng lãnh đạo.

Sau khi được xếp hạng, diện tích khoanh vùng bảo vệ khoảng 200m2; trong đó, khu vực I là 25 m2, khu vực II là 175 m2. Do toàn bộ diện tích di tích nằm trong quỹ đất quốc phòng nên đến nay di tích vẫn chưa được đầu tư, tôn tạo.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra và đánh giá: Trải qua thời gian, mưa, nắng bào mòn, hiện di tích đã xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên trạng. Nếu tỉnh không có phương án đầu tư, tôn tạo thì rất khó khăn cho công tác bảo tồn.

Thanh Bình

2,088
Viết bình luận mới