HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Người uy tín phát huy vai trò trong bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc

Cập nhật ngày: 20/10/2017 | 10:20 GMT+7

Với vai trò, trách nhiệm của mình, đội ngũ những người uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tích cực tuyên truyền, động viên đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Người có uy tín tích cực gìn giữ, phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống

Động viên bà con giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp

Ông Y Bông ở bon Phai Kon Pruđăng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) được bà con quý mến bởi có nhiều đóng góp cho bon làng. Với vai trò là người uy tín, ông luôn tích cực đi đầu trong mọi phong trào do địa phương tổ chức và không ngừng vận động bà con chăm lo làm ăn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Điều mà ông trăn trở nhất là những năm trở lại đây văn hóa truyền thống dân tộc ngày càng phai nhạt. Vì vậy, dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông vẫn tìm thầy để học đánh cồng chiêng và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống như drơn, mlo, m’buốt...

Bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình, tại các buổi họp bon, sinh hoạt cộng đồng, ông đều lồng ghép và nêu bật ý nghĩa của việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Những lúc rảnh rỗi, ông đều tìm đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ, phát huy phong tục, bản sắc văn hóa của dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Ông Y Bông cho biết: “Văn hóa truyền thống của người M’nông rất phong phú, nếu mình không tìm cách gìn giữ thì sẽ mất hết. Vì vậy, với trách nhiệm của mình, tôi cố gắng động viên, khuyến khích bà con phải biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc. Không phải là điều gì cao xa cả mà là những phong tục, tập quán tốt đẹp, cách ăn ở, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hàng ngày của chính đồng bào mà thôi”.

Ông Y Bông ở bon Phai Kon Pruđăng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) luôn vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình

Vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa

Tương tự, ông Điểu Nhiêng- người uy tín ở bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa) cũng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương và vận động đồng bào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ông vận động bà con ăn ở hợp vệ sinh, xây dựng bon làng xanh-sạch-đẹp, gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhận thấy văn hóa truyền thống của người M’nông đang trên đà bị mai một, nên ông luôn trắn trở vể những biện phâp bảo tồn và phát triển. Do vậy, ông đã tích cực vận động xây dựng được đội văn nghệ dân gian, thu hút khá đông những người yêu thích văn nghệ tham gia sinh hoạt. Mỗi khi bon làng hay địa phương tổ chức sự kiện gì, đội văn nghệ dân gian luôn là lực lượng nòng cốt tham gia trình diễn các tiết mục “cây nhà lá vườn”, góp phần cho buổi lễ thêm phần vui tươi, phấn khởi.

Đặc biệt, lớp trẻ trong bon hiện nay đã có sự quan tâm, từng bước hiểu được giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài thời gian đến trường, phụ giúp cha mẹ trên nương rẫy, những lúc rảnh rỗi, nhiều em học sinh lại cùng nhau tập luyện những điệu múa, làn điệu dân ca của dân tộc mình.

Hiện nay, bon Đắk R'moan được đánh giá là một trong những bon tiêu biểu, gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc và được quy hoạch xây dựng bon phát triển toàn diện, bền vững, trở thành bon điểm của thị xã Gia Nghĩa, của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới.

Được người dân tín nhiệm, tin tưởng

Theo Ban Dân tộc tỉnh, toàn tỉnh hiện có 303 người có uy tín (298 nam và 14 nữ) trong cộng đồng được bà con tín nhiệm, tin tưởng.

Trong cuộc sống hàng ngày, đội ngũ những người uy tín có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền dòng họ, con em mình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, đội ngũ người uy tín thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Họ cũng là những người tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các bản quy ước, hương ước có nội dung liên quan đến phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống.

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều phối hợp với các ngành liên quan cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng như tăng cường gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người uy tín. Thông qua đó, người có uy tín nâng cao nhận thức, hiểu biết, đóng góp công sức trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

1,343
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?