Phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo

Cập nhật ngày: 12/01/2022 | 09:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2240/QĐ-TTg phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, chương trình văn học nghệ thuật (VHNT), báo chí ở Trung ương và các hội VHNT địa phương, hỗ trợ báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kinh phí thực hiện chương trình 2021.

Cụ thể, phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình hoạt động sáng tạo tác phẩm, chương trình VHNT, báo chí ở Trung ương và các hội VHNT địa phương, hỗ trợ báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 là 382.500 triệu đồng.

Bổ sung dự toán năm 2021 số tiền 42.500 triệu đồng cho 12 hội VHNT, hội nhà báo ở Trung ương và 63 địa phương để thực hiện chương trình; trong đó, tỉnh Đắk Nông được bổ sung 287 triệu đồng cho Hội VHNT và Hội Nhà báo tỉnh từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của Ngân sách Trung ương năm 2021.

Đông Khuê

4,933
Viết bình luận mới