HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thể lệ tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017

Cập nhật ngày: 07/01/2018 | 06:52 GMT+7

Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 đã ra thông báo về giải thưởng lĩnh vực báo chí và sách này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và trao giải Nhất, Giải thưởng báo chí toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Theo thông báo, các tiêu chí để tham gia và được  Hội đồng xét trao giải thưởng gồm:

Nội dung

- Tác phẩm bảo đảm tính chân thực, tính thuyết phục; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam, cụ thể là:

- Có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Thông tin chính xác, sinh động về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; Phản ánh sự ổn định về tình hình chính trị, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

- Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực, nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

- Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước; huy động sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Quy định về tác phẩm dự thi 

- Là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và ở nước ngoài, trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

- Các tác phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

- Không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm tác phẩm được công bố.

Các tác phẩm có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Loại hình và thể loại

Thể loại dự thi là tác phẩm, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách (Gọi chung là tác phẩm).

- Thể loại báo in:

Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 05 tác phẩm) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét nhóm tác phẩm ghép từ những tác phẩm độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm đại diện tiêu biểu. Việc lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ nào dự giải, cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ. Tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt.

 - Thể loại phát thanh: 

Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 5 tác phẩm; tổng thời lượng không quá 20 phút) về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Không xét các tác phẩm độc lập ghép lại. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

- Thể loại truyền hình:

Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 5 tác phẩm; tổng thời lượng không quá 20 phút) về cùng một sự kiện, chủ đề. Không xét các tác phẩm độc lập ghép lại. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền. Tác phẩm bằng tiếng nước ngoài phải có phụ đề bằng tiếng Việt.

- Thể loại báo điện tử:

Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 5 tác phẩm) thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Không xét loạt tác phẩm ghép từ những tác phẩm độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

Là tác phẩm sáng tạo, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm đại diện tiêu biểu. Việc lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ nào dự giải, cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ. Tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt.

- Thể loại ảnh báo chí:

Tác phẩm phải là ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

- Thể loại ảnh phong cảnh:

Tác phẩm dự thi phải là ảnh đơn, nhóm ảnh. Đối với nhóm ảnh, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

- Thể loại sách: 

Tác phẩm dự thi phải là một hoặc một bộ sách được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài liên quan công tác thông tin đối ngoại. Nếu xuất bản, phát hành trong nước, phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam. Quy định về hồ sơ tác phẩm tham dự giải

- Về tác giả:

Đối tượng dự thi là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi tối đa 7 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm tham dự giải thưởng.

Các thành viên ban chung khảo không được gửi tác phẩm tham dự.

- Về tác phẩm:

Mỗi tác phẩm phải gửi kèm thông tin về tác giả: họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email, địa chỉ.

Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt, bao gồm: loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm.

Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối; kèm theo 3 bản sao.

Đối với tác phẩm phát thanh: Ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, cùng văn bản phần lời của tác phẩm, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm truyền hình: Ghi lên đĩa DVD hoặc USB, ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng, kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

Đối với tác phẩm ảnh phong cảnh: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18 cm (đối với ảnh trong nhóm).

Đối với sách: Phải là bản chính. Nếu tác phẩm dự giải là sách dịch phải có văn bản gửi kèm theo thống nhất giữa tác giả, dịch giả và Nhà xuất bản về việc tham dự giải và nhận giải thưởng (nếu đạt giải). 

Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng.

Giải thưởng 

Giải thưởng năm 2017 được trao cho các tác phẩm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách.

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình, thể loại gồm giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Số lượng giải do Ban Tổ chức quyết định.

Báo Nhân Dân là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách). Các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan xuất bản, các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các nước, cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí và sách phù hợp các quy định trong thông báo lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 31/3/2018.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39381487; 024.38254231xin máy lẻ: 374; Fax: 024.39381487 Email: giaithuongdoingoai2017@gmail.com.

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách). Khi cần có thể liên hệ số điện thoại: 0903.215.450 hoặc 0904.445.465

Theo TTXVN

1,010
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?