Tiếp nhận đơn xin hỗ trợ của hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 22/10/2021 | 08:26 GMT+7

Theo Sở VHTT-DL, hiện đơn vị đang tiến hành tiếp nhận đơn xin hỗ trợ của hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Việc hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Được biết, mỗi hướng dẫn viên du lịch sẽ được hỗ trợ một lần số tiền 3.710.000 đồng. Hiện tại, Sở VHTT-DL chỉ mới tiếp nhận 2 đơn xin hỗ trợ của 2 hướng dẫn viên du lịch.

Thanh Bình

2,297
Viết bình luận mới