HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”

Cập nhật ngày: 31/01/2020 | 08:30 GMT+7

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Hoạt động do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/3/2020, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Khách tham quan trưng bày

Trưng bày chia làm 4 phần, trong đó phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945). Phần thứ hai có chủ đề: Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975).

Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay) là chủ đề của phần thứ 3 của Trưng bày. Phần thứ tư: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, giới thiệu về công tác xây dựng Đảng, được thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương và chính sách của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương nhằm tăng cường việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay.

Trưng bày chuyên đề góp phần khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

Thùy Dương (t.h)

2,143
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?