'Vang vọng lời nước non'

Cập nhật ngày: 20/05/2022 | 09:19 GMT+7

Bộ sách "Vang vọng lời nước non" gồm 12 tập. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non”:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20220520063023GIOI THIEU SACH VANG VONG LOI NUOC NON.mp4

 

Mang trong mình khát vọng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”, cách đây hơn một thế kỷ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đi qua gần 30 quốc gia, 4 châu lục và 3 đại dương, vừa làm nhiều công việc khác nhau, vừa miệt mài học tập, tiếp thu tri thức của nhân loại, trực tiếp tham gia các phong trào yêu nước và cách mạng ở châu Âu.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, phát triển, hoàn thiện trong quá trình hoạt động cách mạng và được đúc kết trong 15 tập của bộ Hồ Chí Minh toàn tập.

Chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang của bộ sách này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ ấn phẩm Vang vọng lời nước non, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Tên mỗi tập sách được lấy từ một câu nói của Bác Hồ. Ảnh: NXB Thông tin và Truyền thông

Đưa tư tưởng của Bác đi sâu vào đời sống

Hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam của Bác không chỉ có ý nghĩa quyết định cho mọi thắng lợi của dân tộc trong lịch sử, mà còn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Nhận thức rõ điều đó, bộ sách Vang vọng lời nước non được thực hiện một lần nữa góp phần trực tiếp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đi sâu hơn vào đời sống của người dân Việt Nam.

Công trình gồm 12 tập với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia như GS.TS Đinh Xuân Dũng, GS.TS Nguyễn Như Ý. Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ Hồ Chí Minh toàn tập những câu, đoạn, ý hay, khúc chiết.

Trong quá trình thực hiện, bộ sách nhận được sự ủng hộ và góp ý của nhiều nhà khoa học: GS.TS Phùng Hữu Phú, PGS.TS Trần Vi Dân, GS.TS Mạch Quang Thắng, PGS.TS Lý Việt Quang, PGS.TS Doãn Thị Chín.

Tên của mỗi tập sách đều lấy một câu nói của Bác để thể hiện cô đọng nội dung chính. Mỗi tập được sắp xếp thành một hệ thống câu chữ theo dạng từ điển để độc giả vừa trực tiếp đọc tác phẩm của Người mà không phải qua một sự phân tích hay bình luận gián tiếp nào, vừa có thể suy ngẫm về các danh ngôn theo từng chủ đề.

“Hy vọng rằng bộ sách này sẽ trực tiếp góp phần làm cho minh triết Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại”, trích lời giới thiệu sách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bàn làm việc. Ảnh tư liệu: TTXVN

Hệ thống quan điểm của Hồ Chủ tịch

Tập 1 - Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi - trình bày những tâm tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và sự cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Tập sách như lời tự bạch của Người đối với dân tộc.

tập 2 - Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một - độc giả có thể cảm nhận truyền thống quý báu của dân tộc được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử, cũng như lòng yêu nước, ý chí kiên cường, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh.

Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết là tiêu đề của tập 3. Ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập vị trí, vai trò và bản chất của Đảng; đồng thời nói lên mục tiêu, phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Trong sự nghiệp dựng, giữ nước của dân tộc, nhân dân đóng vai trò to lớn. Vai trò ấy được thể hiện trong tập 4: Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Những câu nói của Người về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân còn là chỉ dẫn quý báu, có giá trị lớn, phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập không chỉ riêng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn cho nhiều môn khoa học - xã hội khác.

Tập 5 - Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân - nói về vai trò của người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; quan niệm của Bác về công tác cán bộ thông qua việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và bố trí sử dụng cán bộ.

Sự trung thực, thẳng thắn, thành khẩn của mỗi cán bộ, đảng viên cũng là phẩm chất cần có, giúp làm tròn nghĩa vụ trước Đảng và nhân dân. Nội dung này được đề tập trong tập 6 của bộ sách: Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình.

Đến tập 7 - Còn sống thì còn phải học - Người khẳng định sự vươn lên của mỗi người bằng cách học và tự học; qua đó, giúp người đọc thấy được vị trí, vai trò của việc học tập suốt đời. Ở khía cạnh này, Bác cũng là một tấm gương sáng khi từng chia sẻ: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học”.

Tập 8 - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - đề cập văn hóa, các loại hình loại thể văn học, nghệ thuật, lối sống, truyền thống dân tộc; di tích lịch sử… nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đối với cách mạng và sự nghiệp xây dựng đất nước.

tập 9 - Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng - Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết. Đây cũng là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của dân tộc ta trong lịch sử hàng nghìn năm qua.

Những chỉ dạy của Bác đối với bộ đội, công an được thể hiện trong tập 10 - Trung với Đảng, hiếu với dân. Theo Người, đã là lực lượng vũ trang cách mạng, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết và tận hiếu với dân.

Mong muốn xây dựng Việt Nam trở thành một đất nước độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển có đóng góp quan trọng vào một thế giới không còn chiến tranh. Để làm được điều đó, đường lối đối ngoại nhất quán, giữ quan hệ bình đẳng, bác ái với các quốc gia dân chủ khác là việc cần thực hiện. Nội dung này được nêu trong tập 11: Ngoại giao, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Tập cuối cùng - Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu - là những lời căn dặn tâm huyết, giàu tình yêu sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các giai cấp, tầng lớp Nhân dân, thiếu niên, nhi đồng, thanh niên, phụ nữ, phụ lão, lực lượng vũ trang và bạn bè quốc tế. “Muôn vàn tình thân yêu” đó thể hiện phẩm chất nhân văn cao đẹp của Người đối với dân tộc.

“Trở về với cội nguồn Hồ Chí Minh, dân tộc ta sẽ vững tâm, đi đúng, đi xa hơn nữa hôm nay và mai sau tới mục đích cao đẹp mà cả đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân”, lời giới thiệu sách viết.

Nguồn: zingnews.vn

4,364
Viết bình luận mới