Kiến thức độc đáo về các dân tộc bản địa ở Đắk Nông

Cập nhật ngày: 24/06/2022 | 07:45 GMT+7

Cuốn sách “Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông” của tác giả Ngô Văn Lệ và Huỳnh Ngọc Thu đã được NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát hành đến bạn đọc. Cuốn sách đưa đến bạn đọc những kiến thức độc đáo, bổ ích về kho tàng tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông. Những tri thức bản địa này được hình thành, chọn lọc, tích lũy và ứng dụng trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa của cộng đồng.

 Bìa cuốn sách

Hiện nay, tuy đang có nhiều dòng tri thức mới du nhập mạnh mẽ đến vùng dân tộc thiểu số, nhưng những kho tàng tri thức bản địa của những tộc người vẫn đang đóng vai trò tích cực đối với tiến trình xây dựng đời sống mới và giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Các tộc người tại chỗ ở Đắk Nông hiện nay bao gồm có người Mạ, Ê đê, M’nông, họ là những lớp cư dân có lịch sử hình thành và cư trú lâu đời tại vùng đất này. Sự hình thành và phát triển của các tộc người này đã gắn bó, không tách rời vùng lãnh thổ tộc người của mình trên địa bàn Đắk Nông, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên.

Cuốn sách ngoài phần dẫn luận và kết luận, được chia thành 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về tri thức bản địa và tổng quan vùng đất con người ở Đắk Nông. Chương 2: Tri thức bản địa về hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông. Chương 3: Tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa - xã hội của các tộc người thiểu số tại Đắk Nông. Chương 4: Những biến đổi, nhận định và giải pháp bảo tồn về tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông.

Bình Minh (g/t)

2,282
Viết bình luận mới