• Tản mạn: Trước những hàng bia trắng
  • 08:34 22/07/2021
  • Chiến tranh đã lùi xa hơn 45 năm, đất nước đã nối liền một dải Bắc - Nam nhưng những nỗi đau, những mất mát do chiến tranh để lại chẳng dễ gì nguôi ngoai.