• Sách và cuộc sống: Làn khói mang theo
  • 08:56 20/08/2021
  • Nhà xuất bản Trẻ vừa giới thiệu đến công chúng cuốn tản văn, bút ký “Khói bếp không tan” của nhà thơ Lê Giang. Ở tuổi ngoài 90, ký ức của bà là nỗi nhớ đi dọc cả một đời người.