HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • “Truyện Kiều - Nguyễn Du ở trong còn lắm điều hay”
  • 08:50 27/09/2019
  • Lời Tòa soạn: Nhà văn Vương Trọng, sinh năm 1943, quê ở Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Ông đã xuất bản trên 30 đầu sách bao gồm thơ, trường ca, truyện ngắn, bút ký, chân dung văn học, phê bình, giới thiệu, truyện vui... và dịch thuật. Trong quá trình hoạt động, ông 2 lần nhận giải thưởng Hội Nhà văn (1991, 1996); 4 lần được giải thưởng của Bộ Quốc phòng; giải thưởng Nhà nước đợt 2, năm 2007... Năm 2017, ông là một trong 17 tác giả văn học Việt Nam hiện đại được Nhà nước đặt hàng cuốn khảo luận, trao đổi “Truyện Kiều - Nguyễn Du ở trong còn lắm điều hay” được Hội Nhà văn phát hành nhằm vào việc cung cấp, phục vụ cho hệ thống thư viện của cả nước.