Thơ: Không lời

Cập nhật ngày: 09/04/2020 | 07:56 GMT+7

Tác giả: Đoàn Văn Kỳ

Ảnh ttư liệu

Cháu hỏi hoài ba mẹ đi đâu
Ba tháng nay trên tuyến đầu chống dịch
Vắng ba mẹ, có bà bên cạnh,
Chăm sóc con để ba mẹ yên lòng.

 Tổ quốc cần, ba mẹ xung phong
Trong chiến tuyến toàn dân đang chống dịch
Thương ba mẹ, vâng lời bà con nhé!
Trên tuyến đầu, ba mẹ được an vui.

1,377
Viết bình luận mới