HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thơ: Lắng

Cập nhật ngày: 04/12/2018 | 09:56 GMT+7

Tác giả: Phan Thành Minh

Lắng vào đất để biết ta

Từ thân cát bụi bước ra cuộc đời

Căn lành từ thuở nằm nôi

Khát duyên nợ đọng

Lãi đời vây quanh

 

Lắng vào cỏ để an lành

Chẳng vì cao thấp chỉ xanh với đời

Trăm năm ngắn ngủi phận người

Chẳng sao sống mãi như lời nhân gian

 

Lắng vào bùn để hiểu sen

Khơi trong gạn đục

Thắp đèn soi chung

Ngát thơm từ chốn bết bùn

Nặng ơn nguồn cội đã vun đắp mình

1,115
Viết bình luận mới