BHXH Đắk Nông chốt thời gian nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 16/11/2021 | 18:04 GMT+7

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông đã thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 954 đơn vị sử dụng lao động; chi trả tiền hỗ trợ cho 12.281 người lao động, đạt khoảng 95% tổng số người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện thụ hưởng, Bảo hiểm xã hội Đắk Nông thông báo rộng rãi để người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng làm hồ sơ để được hưởng tiền hỗ trợ.

Cụ thể, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định (không bao gồm người nhận lương hưu hàng tháng) chưa nhận hỗ trợ thì thực hiện kê khai thông tin theo Mẫu 04, ban hành theo Quyết định 28/QĐ-TTg, gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc huyện, thành phố để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 theo quy định tại Khoản 1, Điều 1; Khoản 1, Điều 3, Quyết định 28 chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện kê khai, gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện theo hướng dẫn trên.

Người lao động có thể gửi hồ sơ bằng các hình thức: Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các tổ chức dịch vụ I-VAN, hoặc ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, thành phố.

Đ.D

1,524
Viết bình luận mới