HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tạo dựng niềm tin, mở rộng đối tượng tham gia

Cập nhật ngày: 11/10/2017 | 10:46 GMT+7

Mặc dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhưng đến nay, độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn thấp. Vì vậy, ngành BHXH tỉnh đang tập trung khắc phục những hạn chế, đề ra các giải pháp cần thiết để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Nhân viên BHXH tư vấn chế độ, chính sách BHXH cho người lao động.

Mới chỉ có 1.157 người tham gia

Luật BHXH năm 2014 có nhiều bổ sung, điều chỉnh về chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH, nhất là loại hình BHXH tự nguyện. Theo đó, luật đã bỏ quy định khống chế trần tuổi tham gia; quy định mức sàn thu nhập tối thiểu đóng BHXH tự nguyện bằng chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn để phù hợp với khả năng tham gia của người dân; linh hoạt trong phương thức đóng… Tuy nhiên, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2017, toàn tỉnh mới chỉ có 1.157 người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng Phòng Khai thác và Thu nợ (BHXH) tỉnh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số người tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp là do công tác tuyên truyền, vận động, triển khai về chính sách BHXH chưa thực sự sâu rộng, thiếu đồng bộ. Vì vậy, nhiều người dân chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa cũng như quy trình, thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Thậm chí, một bộ phận dân cư còn chưa biết có chính sách BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp... thường có thu nhập thấp và không ổn định. Mặc dù mức đóng BHXH tự nguyện tuy có thay đổi theo khả năng của người đóng, nhưng mức đóng thấp nhất hiện nay bằng 22% (khoảng 154.000 đồng/tháng). Đây là số tiền không nhỏ đối với người lao động tự do và lao động ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thêm vào đó, mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện còn ít, trình độ, kỹ năng hướng dẫn, tư vấn còn hạn chế, nên chưa thuận tiện cho người lao động tham gia.

Tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hỗ trợ

BHXH tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự do, người dân ở các khu vực nông thôn giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức, BHXH tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, công tác tuyên truyền được xác định là hoạt động trọng tâm với nhiều hình thức da dạng như: tuyên truyền luật BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp đến người dân; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền đến tay người lao động; nói chuyện chuyên đề...

Từ tháng 10/2017, ngành cũng bắt đầu củng cố, kiện toàn lại mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi xã đều có đại lý thu BHXH tự nguyện, mỗi thôn, bon, tổ dân phố đều có nhân viên, cộng tác viên đại lý thu. Việc hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện đối với nhân viên đại lý thu cũng được chú trọng để công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho người dân hiệu quả hơn.

Theo BHXH tỉnh, thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng quyền lợi là 20 năm. Đây là khoảng thời gian khá dài, đòi hỏi người dân phải thực sự kiên trì, tin tưởng vào chính sách Nhà nước thì mới tham gia. Vì vậy, ngành cũng đang đẩy mạnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách để tạo dựng niềm tin, giúp người dân nhận thức được lợi ích từ việc tham gia BHXH tự nguyện.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Cụ thể, mức hỗ trợ sẽ bằng 30% đối với người thuộc diện nghèo; 25% đối với người thuộc diện cận nghèo; 10% đối với các đối tượng còn lại. Hy vọng, đây sẽ là động lực để thu hút thêm nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Bài, ảnh: Vũ Trang

1,031
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?