HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công tác tuyên truyền chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển

Cập nhật ngày: 07/06/2018 | 08:32 GMT+7

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới” đã nhấn mạnh đến việc đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm giải quyết một cách toàn diện, đồng bộ các vấn đề liên quan đến công tác dân số.

Người dân xã Đắk R'la (Đắk Mil) được tiếp cận với các thông tin về chính sách DS-KHHGĐ thông qua các hình thức truyền thông

Tuyên truyền đóng vai trò quan trọng

Đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ đóng vai trò hết sức quan trọng. Thông qua tuyên truyền, người dân được tiếp cận với các chính sách về dân số của Đảng và Nhà nước, được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.  

Thực tế, thời gian qua, nhiều nội dung, hình thức và cách tiếp cận phong phú trong tuyên truyền đã được triển khai rộng khắp tại các địa bàn dân cư. Ngoài việc truyền thông lưu động, xây dựng pano, khẩu hiệu…, các địa phương còn tổ chức tư vấn đối thoại trực tiếp, sinh hoạt câu lạc bộ, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của thôn, bon, tổ dân phố và các đoàn thể xã hội… Có thể thấy, công tác này đã huy động được sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội.

Bà Lê Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đắk R’lấp cho biết: “Trong các cuộc vận động, phong trào do Hội phát động như: Gia đình 5 không 3 sạch, Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc…, các cấp hội đều lấy tiêu chí sinh đẻ có kế hoạch làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại hàng năm. Cán bộ hội ở các thôn, bon cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với cán bộ dân số tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên, chị em thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Không riêng hội phụ nữ, công tác tuyên truyền về chính sách dân số còn huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể khác".

Tuy nhiên, theo đánh giá, hiện nay, nội dung truyền thông về dân số vẫn còn tập trung nhiều về KHHGĐ, chưa thật sự đi vào chiều sâu. Một số mục tiêu về dân số như mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết… vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. So với cả nước, Đắk Nông vẫn là một trong những tỉnh có mức sinh cao và chưa đạt được mức sinh thay thế.

Nhân viên y tế tuyên truyền cho người dân xã Đắk R'la (Đắk Mil) cách chăm sóc con cái trong gia đình

Đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp

Nhằm định hướng nội dung cũng như đạt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, Nghị quyết số 21 yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, trước đây, truyền thông dân số chủ yếu tập trung vào KHHGĐ nhằm giảm mức sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện mô hình gia đình ít con. Hiện nay, công tác truyền thông về dân số có thêm nhiệm vụ mới và quan trọng là nâng cao chất lượng dân số. Do đó, việc tuyên truyền, vận động sẽ được đổi mới toàn diện về nội dung và phương pháp.

Theo đó, trong công tác truyền thông, ngành vẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con”, nhưng tùy theo địa bàn, đối tượng mà có sự thay đổi trong vận động như: vận động sinh ít con ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; vận động sinh đủ 2 con ở những nơi mức sinh thấp; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh. Công tác truyền thông cũng tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nhất là những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao.

 

Bác sĩ Trần Xuân Lâm, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết:

Qua công tác tuyên truyền, vận động, quan niệm về hôn nhân và sinh đẻ của người dân đã có những thay đổi tích cực. Quy mô gia đình ít con ngày càng được chấp nhận rộng rãi. Hiểu biết và thực hành về KHHGÐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện qua việc thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. So với năm 2005 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực. Nếu như năm 2005, tỷ suất sinh thô là 27,1‰ thì đến năm 2017 giảm xuống còn 17‰. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 21,6% xuống còn 1,2%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 31% xuống 18,7%. Số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 3,3 con xuống còn 2,28 con.

 

Đối với thanh, thiếu niên, nhất là học sinh trong các trường học, công tác tuyên truyền tập trung vào việc giáo dục hình thành kiến thức và kỹ năng cần thiết về dân số, sức khỏe sinh sản một cách đúng đắn, có hệ thống. Ngoài ra, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực…

Bài, ảnh: Vũ Trang

1,675
Viết bình luận mới