Đắk Nông cấp độ dịch ở mức 2

Cập nhật ngày: 21/10/2021 | 13:09 GMT+7

Ngày 20/10, Sở Y tế ban hành Thông báo số 93-TB-SYT về cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông, với việc xác định Đắk Nông ở mức 2, thuộc diện nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Cụ thể, căn cứ Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021, của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông: Đối với cấp xã: 53 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 1; 17 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 2 và 1 xã thuộc cấp 3. Đối với cấp huyện: 1 huyện và 1 thành phố thuộc cấp 1 và  6 huyện thuộc cấp 2. Toàn tỉnh Đắk Nông thuộc cấp 2.

 

 

Tin, ảnh: Tuệ An

1,692
Viết bình luận mới