HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đắk Nông làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 13/11/2017 | 10:19 GMT+7

Đó là nhận xét của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh mới đây. Theo Bộ trưởng, so với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, nhất là khu vực Tây Nguyên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Đắk Nông chiếm tỷ lệ cao.

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ người DTTS tại tỉnh Đắk Nông

Trong những năm qua, thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, tỉnh đã chú trọng công tác tạo nguồn, đưa vào quy hoạch và bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là người DTTS. Để tạo nguồn cán bộ là người DTTS, tỉnh có nhiều chính sách như: Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở các cấp; hỗ trợ học sinh, sinh viên là người DTTS... Vì vậy, số lượng sinh viên là người DTTS hàng năm đều tăng lên. Hiện toàn tỉnh có 738 sinh viên người DTTS; trong đó, có 309 là người DTTS tại chỗ và 429 là các DTTS khác đã tốt nghiệp, ra trường.

Ngoài ra, từ năm 2006-2012, toàn tỉnh có 424 sinh viên được cử đi học hệ cử tuyển tại các trường đại học cao đẳng và trung cấp trong cả nước. Đến nay, 305 sinh viên đã tốt nghiệp, ra trường và 228 sinh viên được tỉnh bố trí việc làm, chủ yếu là người DTTS.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị luôn dành từ 10-15% trở lên theo quy định trong tổng số chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng để tuyển dụng người DTTS vào các vị trí việc làm. Tuy nhiên, từ năm 2015, các cơ quan, đơn vị thực hiện lộ trình đến năm 2020 tinh giản 10% biên chế theo Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ nên việc bố trí việc làm cho số sinh viên là người DTTS hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ khó khăn này, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh tuyển dụng một số vị trí việc làm chỉ ưu tiên, dành riêng cho người DTTS, nhằm giảm sự cạnh tranh trong thi tuyển. Trên thực tế, tại các kỳ thi công chức, viên chức từ năm 2015 trở về trước, nhiều hồ sơ là người DTTS không thể cạnh tranh được với những người là dân tộc kinh. Cách làm này của tỉnh đã được Bộ trưởng-Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao, xem đây là hình mẫu để các tỉnh khác trong cả nước học tập, áp dụng.

Với nỗ lực đó, nên năm 2016, nhiều vị trí việc làm ở các ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã đã tuyển dụng được cán bộ là người DTTS, nhất là người DTTS tại chỗ. Năm 2017 này, mặc dù phải xiết chặt theo lộ trình tinh giản biên chế, nhưng UBND tỉnh đã có Quyết định số 247 ngày 24/3/2017 về việc tiếp nhận và xét tuyển vào vị trí việc làm đối với 33 sinh viên DTTS hệ cử tuyển ngành y đã ra trường năm học 2015-2016. Tiếp đó, ngày 2/6/2017, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định số 927 về việc tiếp nhận và xét tuyển vào vị trí việc làm đối với 28 sinh viên cử tuyển đã ra trường từ năm 2014-2017.

     

Theo Ban Dân tộc tỉnh, hiện toàn tỉnh có 1.788/16.988 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, chiếm 10,53% (cấp tỉnh: 511 người, cấp huyện: 1.011 người và cấp xã: 266 người). Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chiếm 11,32% (356/3.146 người).

 
         

Theo Ban Dân tộc tỉnh, mặc dù có nhiều nỗ lực, song số lượng sinh viên hệ cử tuyển ra trường chưa có việc làm vẫn còn cao. Vì vậy, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện theo đúng Quyết định số 402 ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới”. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức DTTS tham gia vào các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

587
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?