Dịch vụ bưu chính công ích đồng hành, hỗ trợ cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 30/09/2021 | 08:13 GMT+7

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, nhất là các quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, 20/20 sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh đã ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI với Bưu điện tỉnh. Đồng thời, các đơn vị còn thực hiện công khai, niêm yết danh mục TTHC thực hiện và chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên trang thông tin điện tử của mình. Các đơn vị, địa phương phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tập huấn, đào tạo cho nhân viên về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ TTHC.

Người dân đã có thói quen sử dụng dịch vụ bưu chính công ích

Bưu điện tỉnh thực hiện kết nối thành công hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống quanlythugom.vnpost.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ trực tuyến có thể đăng ký thu gom hồ sơ tại nhà và nhận kết quả tại nhà qua hệ thống bưu điện.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC có thể thực hiện ngay tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, không bị tồn đọng, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn tỉnh có 145 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã được ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI. Cụ thể, 126 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; 14 TTHC của UBND cấp huyện; 5 TTHC của UBND cấp xã.
Trung bình mỗi tháng, Bưu điện tỉnh Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC gần 10.000 lượt hồ sơ của tổ chức, cá nhân, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như giao thông vận tải, bảo hiểm xã hội, tư pháp, công an…

 

Trước đó, Bưu điện tỉnh đã triển khai dịch vụ BCCI đến 61 điểm phục vụ trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, hệ thống bưu cục nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân ứng dụng, sử dụng dịch vụ.

Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc, Bưu điện tỉnh Đắk Nông cho biết: “Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và chất lượng hoạt động cải cách hành chính của địa phương. Việc sử dụng dịch vụ BCCI còn góp phần bảo đảm quy định phòng chống dịch Covid 19”.

Tuy lợi ích của việc triển khai dịch vụ BCCI trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC là rất rõ nét, nhưng hiện nay tỷ lệ phát sinh hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhiều. 

Trong thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giữa UBND tỉnh Đắk Nông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh sẽ tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong việc gửi nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI an toàn, chính xác, đúng quy định.

Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tổ chức chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tiếp nhận các hồ sơ, TTHC tại cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. 

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

731
Viết bình luận mới