Kiểm soát chất lượng công tác thảm bê tông nhựa

Cập nhật ngày: 12/12/2014 | 08:32 GMT+7

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã có Công điện yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng công tác thảm bê tông nhựa đối với các dự án bảo trì đường bộ.

Thời gian qua, do diễn biến của thời tiết bất thường, theo một số thông tin phản ánh có hiện tượng một số dự án thi công lớp thảm bê tông nhựa trong điều kiện thời tiết không cho phép. Để đảm bảo chất lượng công trình đối với các dự án sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương, Tổng cục đường bộ Việt Nam vừa có Công điện yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng công tác thảm bê tông nhựa đối với các dự án bảo trì đường bộ.

Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đối với các dự án bảo trì đường bộ sửa chữa lớp mặt có sử dụng bê tông nhựa, trước khi thi công lớp thảm phải báo cáo trực tiếp cho Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải và Vụ Quản lý bảo trì đường bộ (Vụ trưởng: điện thoại 0903479808 hoặc chuyên viên Lương Văn Minh điện thoại: 0978230469) về thời gian dự kiến bắt đầu, khối lượng và thời gian thực hiện thảm bê tông nhựa.

Khi triển khai thảm, Chủ đầu tư các dự án sửa chữa, bên cạnh Tư vấn giám sát phải cử cán bộ kỹ thuật đến để chỉ đạo các nhà thầu thực hiện. Riêng đối với các Cục Quản lý đường bộ bên cạnh Tư vấn giám sát, Tư vấn Quản lý dự án bắt buộc phải có mặt của cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ trong quá trình thi công. Trường hợp đang thảm gặp mưa đột ngột phải xử lý theo đúng quy định tại điểm 8.6.12 - Yêu cầu thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa nóng TCVN 8819: 2011; đồng thời báo cáo ngay cho người đứng đầu Chủ đầu tư, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách khu vực Vụ Quản lý bảo trì đường bộ hoặc Vụ trưởng Vụ Quản lý bảo trì đường bộ (qua điện thoại).

Ngoài ra, trước ngày dự kiến thảm bê tông nhựa các đơn vị phải theo dõi bản tin dự báo thời tiết, nếu dự báo mưa thì không được thảm bê tông nhựa.

Nguồn Chinhphu.vn

3,136
Viết bình luận mới